با ما تماس بگیرید 88547829 ، 88547828 ، 88547827 ، 54937 (021)

یکی از ویژگی های منحصر به فرد نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام، امکان زمان بندی و برنامه ریزی کارهای شخصی و اداری و مدیریت پروژه ها است، به گونه ای که تمامی کارهای روزانه به سادگی قابل تعریف در سیستم بوده و بر اساس اولویت های تعریف شده برنامه ریزی می شوند. بدین طریق کاربران قادر خواهند بود که امور کاری خود را با تعیین زمان سررسید، به صورت پروژه های جداگانه ثبت کنند.

زمان بندی و برنامه ریزی کارهای

این ویژگی، برای مدیریت فرآیندهایی که از روند و مسیر از پیش تعیین شده ای برخوردار نیستند، بسیار مناسب است. در این سیستم مراحل مختلف کاری را نیز می توان به صورت درختی و تو در تو تعریف کرد. با استفاده از مدیریت پروژه فارسیکام، دیگر نیازی به کاغذهای رنگارنگ اطراف میز کار خود ندارید.

امکان ترکیب پروژه ها با موتور گردش کار باعث می شود که به سادترین شکل کارها را جلو ببرید و دیگر نگران از دست دادن کارها یا فراموشی انجام وظایف نباشید چرا که سیستم CRM فارسیکام همه کارها را در زمان مقرر به شما یادآوری می کند نمایش کارهای روزانه و کارهای که در روز های آینده انجام خواهید داد باعث می شود تا بتوانید برنامه ریزی مناسب تری داشته باشید.