مدیریت رویدادهای کاری

مدیران و کاربران می توانند کلیه ی فعالیت هایی که برای روز و ساعت خاصی تنظیم شده باشد را ثبت نموده . و آنها را در تقویم کاری خود مشاهده نماید تا تداخلی در زمانبدی آنها پیش نیاید . مثلا قرار ملاقات ها .
مدیران و سرپرستان می توانند فعالیت های کاربران را به صورت رویداد ثبت کنند تا در تاریخ ثبت شده ، کاربر کارهای لازم جهت اجرای امور را انجام دهد و یا یادآوری و پیغام جهت انجام و پیگیری فعالیت برای به صورت اتوماتیک ارسال شود .
امکان کاربردی دیگری که وجود دارد ، امکان به اشتراک گذاشتن فعالیت ها می باشد . رویداد های ثبت شده ، قابل اشتراک گذاری برای دیگر کاربران نرم افزار نیز می باشد . بنابراین کاربر هنگام ثبت ، کاربرانی که ارتباط با رویداد مورد نظر را دارند را انتخاب کرده ، که در تقویم کاری افراد انتخاب شده ، نمایش داده خواهد شد .
چنانچه فعالیت، مربوط به یک مشتری از مجموعه باشد ، کاربران می توانند مشتری مربوطه را به رویداد مورد نظر ارتباط دهند تا در صورت نیاز صفحه ی اطلاعات مشتری در دسترس قرار گیرد.

با نمایش همه رویدادها در بخش مدیریت زمانبدی به راحتی می توانید تمام فعالیت های خود را کنترل کرده و برنامه منظمی را داشته باشید.