ارتباط با فارسیکام

جهت ارتباط با فارسیکام می توانید از شماره‌های زیر تماس بگیرید.

درخواست جلسه پرزنتدرخواست اطلاعات CRM

واحد فروش
88547827 (021)
88547828 (021)
88547829 (021)
واحد پشتیبانی
88504921 (021)
88504754 (021)
sales@farsicom.com تهران، خیابان سهروردی شمالی، بین تقاطع عباس‌آباد و هویزه، کوچه متحیری، پلاک 60، واحد4

سطوح دسترسی کاربران crm

یکی از مهم ترین قسمت های هر نرم افزار سطوح دسترسی کاربران می باشد. مدیران علاقه دارند کارمندان در سطوح های مختلف به اطلاعات مورد نیازشان دسترسی داشته باشند و اختلال در بین این سطوح باعث ایجاد مشکلات کاری می شود که یکی از عوامل پایین آمدن راندمان کاری شرکت ها می باشد، در این نرم افزار با طراحی ساده و کاربری سطوح دسترسی، دسترسی های مختلفی که مدیران نیاز دارند را در اختیار آنها قرار می دهیم.

یکی از مهمترین ثروت ها در هر شرکت مشتری های آن شرکت می باشد که شما با صرف کردن هزینه و وقت زیاد جمع آوری کرده اید، ترس از لو رفتن اطلاعات مشتریان یک شرکت دغدغه بزرگی است. ممکن است یک کارمند ناراضی باعث باعث لو رفتن اطلاعات مشتریان بالقوه و بالفعل شما شود، اولین اقدام برای جلوگیری از این اتفاق تعیین سطوح دسترسی کنترل شده برای کاربران است، در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام (روش) به راحتی این تنظیمات را میتوانید انجام دهید. طراحی بهینه این سیستم باعث شده تا از دسترسی های پیچیده جلوگیری شود.

اگر نرم افزار از طریق اینترنت قابل دستری باشد کارمندان یا افراد مختلفی با داشتن نام کاربری و کلمه عبور می توانند وارد سیستم شوند، برای جلوگیری از این کار نرم افزار CRM فارسیکام امکانی را قرار داده که می توان مشخص کرد کاربر از چه IP هایی و در کدام روز و ساعت امکان استفاده از سیستم را دارد. با تنظیم این قسمت مطمئن می شوید که کارمندان خارج از ساعات کاری اداری به اطلاعات مهم شرکت دسترسی ندارند.

دسترسی به بخش های مختلف CRM

یکی از مهم ترین قسمت های هر نرم افزار سطوح دسترسی کاربران می باشد. مدیران علاقه دارند کارمندان در سطوح های مختلف به اطلاعات مورد نیازشان دسترسی داشته باشند و اختلال در بین این سطوح باعث ایجاد مشکلات کاری می شود که یکی از عوامل پایین آمدن راندمان کاری شرکت ها می باشد، در این نرم افزار با طراحی ساده و کاربری سطوح دسترسی، دسترسی های مختلفی که مدیران نیاز دارند را در اختیار آنها قرار می دهیم.

یکی از مهمترین ثروت ها در هر شرکت مشتری های آن شرکت می باشد که شما با صرف کردن هزینه و وقت زیاد جمع آوری کرده اید، ترس از لو رفتن اطلاعات مشتریان یک شرکت دغدغه بزرگی است. ممکن است یک کارمند ناراضی باعث باعث لو رفتن اطلاعات مشتریان بالقوه و بالفعل شما شود، اولین اقدام برای جلوگیری از این اتفاق تعیین سطوح دسترسی کنترل شده برای کاربران است، در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام (روش) به راحتی این تنظیمات را میتوانید انجام دهید. طراحی بهینه این سیستم باعث شده تا از دسترسی های پیچیده جلوگیری شود.

اگر نرم افزار از طریق اینترنت قابل دستری باشد کارمندان یا افراد مختلفی با داشتن نام کاربری و کلمه عبور می توانند وارد سیستم شوند، برای جلوگیری از این کار نرم افزار CRM فارسیکام امکانی را قرار داده که می توان مشخص کرد کاربر از چه IP هایی و در کدام روز و ساعت امکان استفاده از سیستم را دارد. با تنظیم این قسمت مطمئن می شوید که کارمندان خارج از ساعات کاری اداری به اطلاعات مهم شرکت دسترسی ندارند.

دسترسی به مشتری ها به چند بخش تقسیم می شود، دسترسی به مشتری های شخصی، دسترسی به همه مشتری ها و دسترسی طبق گروه مشتری با انتخاب دسترسی با گروه مشتری، کاربر به مشتری هایی دسترسی خواهد داشت که به آن گروه مشتری دسترسی داشته باشد، در دسترسی گروه مشتری نیز می تواند به همه گروه ها و گروه های شخصی نیز دسترسی داشته باشد.

دسترسی به بخش های حسابداری مانند انبار، تنظیات حسابداری، حساب کل و معین، دسترسی به گزارش های عمومی حسابداری مانند صورتحساب ها، کالا، فاکتور و … دسترسی به اسناد و مدیریت گروه های کالا، امکان اعمال دسترسی برای ثبت دائم و موقت و ویرایش ثبت دائم و اسناد نیز وجود دارد.


بیش از 30 بخش مختلف سیستم که می توانید به کاربرهای دسترسی داده تا از امکانات نرم افزار CRM استفاده نمایند.

دسترسی در فرم ساز

دسترسی به فرم ها برای هر فرم به صورت جداگانه می باشد یعنی می توانید برای فرمی تمام دسترسی ها را اعمال کنید و برای فرم دیگری دسترسی محدودی را اعمال نمایید. جستجوی اطلاعات شخصی یا همه اطلاعات، ثبت و ویرایش اطلاعات، حذف اطلاعات و بایگانی و مدیریت فرم جزء دسترسی های فرم ها می باشد. 

در فرم ساز دسترسی های درونی نیز وجود دارد که به این صورت می باشد که می توانید فیلدی را برای گروه مشتری خاصی نمایش داده یا مخفی نمایید.

دسترسی در فرم ساز

در این جدول گروه‌های کاربری و گروه‌های پشتیبانی نمایش داده می‌شود هر دسترسی شامل 3 بخش است:
دسترسی کامل به مشاهده و ثبت فیلد، در این حالت در حالت ثبت و نمایش فیلد مورد نظر را مشاهده می کند.
فقط دسترسی مشاهده اطلاعات پر شده را دارد، در این حالت هنگام ثبت فرم نمی تواند فیلد را ببیند و پر نماید ولی هنگام مشاهده فرم پر شده می تواند مقدار فیلد را مشاهده نماید.
دسترسی به فیلد را ندارد، در این حالت فیلد را در هنگام ثبت و مشاهده نمی تواند ببیند

دسترسی بر اساس فیلترهای فرم

برای محدود کردن مشاهده اطلاعات فرم ها می توان از دسترسی بر اساس فیلتر استفاده نمود. روش کار به اینصورت می باشد که مدیر سیستم فیلتری را در بخش جستجوی اطلاعات ایجاد می نماید و آن فیلتر را ذخیره می نماید و آن فیلتر را به کاربران دیگر دسترسی می‌دهد. در صورتی که کاربر فقط دسترسی فیلتر را داشته باشد فقط اطلاعات آن فیلترها را مشاهده می نماید. جستجو و تمام عملیات آن فقط درون فرم های پر شده فیلتری می باشد که دسترسی به آن فیلتر یا فیلتر ها به کاربر داده شده باشد.