ارتباط با فارسیکام

جهت ارتباط با فارسیکام می توانید از شماره‌های زیر تماس بگیرید.

درخواست جلسه پرزنتدرخواست اطلاعات CRM

واحد فروش
88547827 (021)
88547828 (021)
88547829 (021)
واحد پشتیبانی
88504921 (021)
88504754 (021)
sales@farsicom.com تهران، خیابان سهروردی شمالی، بین تقاطع عباس‌آباد و هویزه، کوچه متحیری، پلاک 60، واحد4

رویداد ها

مدیریت رویدادهای کاری

مدیران و کاربران می توانند کلیه ی فعالیت هایی که برای روز و ساعت خاصی تنظیم شده باشد را ثبت نموده . و آنها را در تقویم کاری خود مشاهده نماید تا تداخلی در زمانبدی آنها پیش نیاید . مثلا قرار ملاقات ها .
مدیران و سرپرستان می توانند فعالیت های کاربران را به صورت رویداد ثبت کنند تا در تاریخ ثبت شده ، کاربر کارهای لازم جهت اجرای امور را انجام دهد و یا یادآوری و پیغام جهت انجام و پیگیری فعالیت برای به صورت اتوماتیک ارسال شود .
امکان کاربردی دیگری که وجود دارد ، امکان به اشتراک گذاشتن فعالیت ها می باشد . رویداد های ثبت شده ، قابل اشتراک گذاری برای دیگر کاربران نرم افزار نیز می باشد . بنابراین کاربر هنگام ثبت ، کاربرانی که ارتباط با رویداد مورد نظر را دارند را انتخاب کرده ، که در تقویم کاری افراد انتخاب شده ، نمایش داده خواهد شد .
چنانچه فعالیت، مربوط به یک مشتری از مجموعه باشد ، کاربران می توانند مشتری مربوطه را به رویداد مورد نظر ارتباط دهند تا در صورت نیاز صفحه ی اطلاعات مشتری در دسترس قرار گیرد.

با نمایش همه رویدادها در بخش مدیریت زمانبدی به راحتی می توانید تمام فعالیت های خود را کنترل کرده و برنامه منظمی را داشته باشید.