ارتباط با فارسیکام

جهت ارتباط با فارسیکام می توانید از شماره‌های زیر تماس بگیرید.

درخواست جلسه پرزنتدرخواست اطلاعات CRM

واحد فروش
88547827 (021)
88547828 (021)
88547829 (021)
واحد پشتیبانی
88504921 (021)
88504754 (021)
sales@farsicom.com تهران، خیابان سهروردی شمالی، بین تقاطع عباس‌آباد و هویزه، کوچه متحیری، پلاک 60، واحد4

برون ریزی و درون ریزی اطلاعات

نیازی نیست اطلاعات موجود خود را تک تک وارد نرم افزار crm کنید، حتی نیازی نیست که این کار را به ما بسپارید. برای جلوگیری از عمل تکراری وارد نمودن اطلاعات به صورت دستی، نرم افزار crm فارسیکام به صورت خودکار مشخصات مشتریان، اطلاعات فرمهای تکمیل شده، شماره تلفنها و … را از فایلهای متنی و اکسل دریافت می کند. همچنین اطلاعات مشتریان و فرمها میتواند به صورت خروجی اکسل ذخیره شود .

در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام

شما می توانید اطلاعاتی که به صورت فایل اکسل می باشد یا فایل متنی و یا اطلاعاتی که بر روی دیگر نرم افزار های شما می باشد و قابلیت استفاده از سرویس به صورت آنلاین را ندارند را در فایل اکسل ذخیره کنید و به راحتی این اطلاعات را در نرم افزار سی ار ام فارسیکام ثبت و برون ریزی و درون ریزی اطلاعات نمایید.در صورتی که اطلاعات مشابهی یا اطلاعات تکراری در سیستم داشته باشید با استفاده از تنظیمات موجود مانند ادغام اطلاعات همه اطلاعات مشتری باقی می ماند.

در صورتی که اطلاعات شامل مشخصه هایی باشد که در مشتریان نرم افزار وجود دارد، می توان تعیین کرد که هر مشخصه از فایل اکسل در کدام مشخصه از مشتریان ثبت شود، با ایجاد دوباره مشتری جدید با اطلاعات فایل اکسل ایجاد می شود. در این حالت تکراری بودن اطلاعات بررسی نمی شود و مشتری ایجاد می شود، در حالت بازنویسی کلیه اطلاعات مشخصه های انتخاب برای مشتری بازنویسی می شود یعنی اطلاعات مشخه های انتخاب شده مشتری و اطلاعات خود مشتری از اول نوشته می شود. با وارد کردن این اطلاعات به صورت دسته ای تمام فعالیت های تعریف شده برای مشتری ها و فرم ها به صورت اتوماتیک ایجاد شده مانند ایجاد گردش کار در هنگام ایجاد مشتری یا ثبت فرم جدید.

ارتباط با نرم افزارهای دیگر

انتقال اطلاعات

در حالت برون ریزی اطلاعات می توانید اطلاعات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام را به صورت فایل اکسل خارج نمایید، بخش های مختلف سیستم مانند بخش مشتری، که در این بخش با انتخاب فیلتر مشتری های مورد نظر خود را فیلتر کرده یا تمام مشتری های موجود و مشخصه های مورد نیاز را انتخاب کرده و اطلاعات را برون ریزی می کنید، داده های بخش های اصلی سیستم مانند مشتری، فروش، ایمیل و… را می توانید برون ریزی نمایید.

انتقال اطلاعات

در بخش فرم های نرم افزار CRM می توانید از تمام یا بخشی از فرم های پر شده خروجی اکسل دریافت نمایید، با انتخاب نوع خروجی و فیلتر سازی داده های پر شده می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت خروجی اکسل دریافت نمایید.

انتقال اطلاعات (درون ریزی) در فرم ساز نیز به صورت ساده انجام می شود، در صورت نیاز بعد از طراحی فرم می توانید اطلاعات پر شده فرم را با استفاده از اکسل درون ریزی کرده با انتخاب فایل اکسل و ستون های اکسل با فیلد های فرم می توان به سادگی اطلاعات مورد نظر را در فرم ثبت نمود.

ورود اطلاعات