ارتباط با فارسیکام

جهت ارتباط با فارسیکام می توانید از شماره‌های زیر تماس بگیرید.

درخواست جلسه پرزنتدرخواست اطلاعات CRM

واحد فروش
88547827 (021)
88547828 (021)
88547829 (021)
واحد پشتیبانی
88504921 (021)
88504754 (021)
sales@farsicom.com تهران، خیابان سهروردی شمالی، بین تقاطع عباس‌آباد و هویزه، کوچه متحیری، پلاک 60، واحد4

ارتباط قیف فروش و گردش کار

ایجاد فرایند فروش در نرم افزار crm فارسیکام به دو صورت است ، در مدل اول فروش به صورت دستی تغییر وضعیت میدهد و در مدل پیشرفته بر اساس یک گردش کار تغییر وضعیت صورت می گیرد .
فرض کنید مراحل مختلف فروش که در فرایند فروش تعریف شده به این ترتیب باشد :
1- ثبت ارتباط اولیه و تعیین واجدین شرایط (به اصطلاح سرنخها)
2- ارسال تعرفه قیمتی
3- برگزاری جلسه حضوری
4- ارسال پروپوزال
5- موافقت با شرایط فروش
6- فروش نهایی
در هر کدام از این مراحل تعدادی از واجدین شرایط به اصطلاح غربال می‌شوند تا فروش نهایی محقق شود . یک گزارش قیف فروش مشخص می‌کند که در هر یک از این مراحل چه تعدادی مشتری (بالقوه) وجود دارد و نرخ ریزش مشتریان در هر مرحله چقدر است . اگر فرض کنید تعداد مشتریان بالقوه واجد شرایط 100 نفر باشد و بعد از ارسال تعرفه قیمتی تعداد آنها به 5 نفر برسد میتوان برداشت کرد که ممکن است تعرفه قیمتی مناسب نبوده و یا اینکه واجدین شرایط اولیه آن سرنخهایی نبوده اند که باید می‌بودند ، شاید در جای اشتباهی تبلیغ انجام شده . و یا اگر تعداد ریزش بعد از برگزاری جلسه زیاد بود می‌توان برداشت کرد که پرزنت خوبی صورت نگرفته است و مانند اینها .

قیف فروش

پس یک گزارش قیف فروش درست میتواند در یک نگاه شرایط را برای یک مدیر زیرک هویدا کند تا تصمیم مناسب را اتخاذ کند .
اگر مراحل فرایند فروش را بخواهید دستی تغییر دهید گزارش قیف فروش واضح خواهد بود و نرم افزار دقیقا تعداد مشتریان هر مرحله را در گزارش لحاظ خواهد کرد . حال سوال این است که اگر یک گردش کار بخواهد مراحل را عوض کند به چه صورتی ممکن است .
در نرم افزار crm فارسیکام زمانی که یک فرایند فروش می‌خواهید ایجاد کنید میتوانید گزینه : “متصل کردن فرایند به گردش کار” را تیک بزنید و گردش کار فروش را به فرایند فروش متصل کنید .

اتصال فروش به گردش کار

اتصال فروش به گردش کار

در طراحی گردش کار دست شما باز است می‌توانید مراحل مختلفی را در جزئی ترین حالت تعریف کنید و مشخص کنید دقیقا چه افرادی باید چه کارهایی را در مسیر فروش انجام دهند . ممکن است شما در فرایند فروشی که در بخش فروش ایجاد کرده اید کلا 5 مراحله کلی داشته باشید ولی در طراحی گردش کار مرتبط با آن 50 مراحله جزئی داشته باشید .


برای اینکه به نرم افزار بفهمانید چه زمانی فازهای فروش شما تغییر می‌کند یک راه ساده وجود دارد . زمانی که مراحل فرایند را در بخش فروش تعریف می‌کنید شما درصد پیشرفت کار را هم تعیین می‌کنید مثلا تعیین میکنید تا مرحله دوم که “برگزاری جلسه حضوری” است 30 درصد فرایند و تا مرحله سوم که “ارسال پروپوزال” است 50 درصد فرایند انجام شده است . برای ارتباط دادن مراحل گردش کار به مراحله فرایند فروش از همین درصد پیشرفت استفاده می‌شود . اگر در گردش کار روی آیکن مربوط به یک تسک کلیک راست کنید میتوانید گزینه پیشرفت کار را تنظیم کنید ، نرم افزار در گردش کار ، مجموع تعداد مشتریانی که پیشرفت کارشان از 31 درصد تا 50 درصد باشد را به عنوان فاز سوم فرایند فروش در نظر میگیرد . و گزارش قیف فروش بر این اساس ایجاد میشود .


نرم افزار برا اساس تناظر مقدار پیشرفت کار میتواند به صورت اتوماتیک مراحل فرایند فروش را به جلو ببرد .