امکان ثبت فعالیت های سازمان ، مانند قرار ملاقات و جلسات مهم ، به صورت رویداد در سیستم جهت اطلاع رسانی کاربران در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد .


مدیران شرکت ها و سازمان ها جهت اطلاع از روند کاری سازمان و زمانبندی قرارهای کاری یا جلسات معمولا باید با منشی هماهنگی های لازم را انجام دهند تا تداخلی در تاریخ یا ساعت جلسات اتفاق نیفتد . همچنین باید جلسه ی تنظیم شده به اطلاع تمامی پرسنل و یا برخی پرسنل مربوط به پروژه اعلام شود .
پیش از این ، اینگونه جلسات باید با هماهنگی افراد ، تماس تلفنی ، ارسال نامه ، ایمیل و یا مراجعات مکرر افراد سازمان با یکدیگر انجام می شد ، که این نوع هماهنگی امروزه پسندیده نمی باشد .
در نرم افزار روش ، راه حل سیستمی مناسب و مدرن بر اساس پیشرفت های جامعه ی امروز ، برای تنظیم قرارها و جلسات کاری اندیشیده شده است .
بنابراین مدیر سیستم با ثبت تاریخ و ساعت جلسات در نرم افزار ، اطلاعات لازم برای پرسنل جهت حضور در جلسه را فراهم می نمایند .
کاربران با بررسی تقویم کاری سازمان برنامه ی روزانه و یا هفتگی خود را بررسی نموده و اقدامات لازم جهت زمانبندی انجام و یا حضور در جلسات را به انجام می رسانند .
امکان ثبت رویداد صرفا جهت تنظیم و ثبت قرار ملاقات نمی باشد . مدیران و کاربران می توانند کلیه ی فعالیت هایی که برای روز و ساعت خاصی تنظیم شده باشد را ثبت نموده و برای کاربران دیگر به اشتراک گذارند .
همچنین مدیران و سرپرستان می توانند فعالیت های کاربران را به صورت رویداد ثبت کنند تا در تاریخ ثبت شده ، کاربر زمانبندی لازم جهت اجرای امور را انجام دهد و یا یادآوری و پیغام جهت انجام و پیگیری فعالیت برای وی ایجاد و ارسال شود .
همچنین هر کاربر قادر خواهد بود تا فعالیت ها و یا قرار ملاقات های خود  را به صورت رویداد در تقویم کاری خود ثبت نماید و در صورت نیاز یادآوری از رویداد ایجاد شده به صورت اتوماتیک دریافت نماید .
قابلیت یاد آوری رویداد ها به صورت پیامک یا ایمیل و یا پیغام سیستمی ، در تاریخ و ساعت مشخص ، در نرم افزار قابل تنظیم می باشد .
امکان کاربردی دیگری که وجود دارد ، امکان به اشتراک گذاشتن فعالیت ها و قرار ملاقات ها می باشد . رویداد های ثبت شده ، قابل اشتراک گذاری برای دیگر کاربران نرم افزار نیز می باشد . بنابراین کاربر هنگام ثبت رویداد ، امکان انتخاب تمامی گروه های کاربری و یا برخی از افراد مجموعه را جهت مشاهده ی فعالیت ، خواهد داشت ، که این رویداد در تقویم کاری افراد انتخاب شده ، نمایش داده خواهد شد .
چنانچه رویداد ، مربوط به یک مشتری از مجموعه باشد ، کاربران می توانند مشتری مربوطه را به رویداد مورد نظر ارتباط دهند تا در صورت نیاز صفحه ی اطلاعات مشتری در دسترس قرار گیرد .
امکان درج نظرات کاربران در مورد رویداد ثبت شده نیز وجود دارد . همچنین برای رویداد ها می توان اولویت و اهمیت تعیین نمود تا کاربران هنگام مشاهده از اهمیت موضوع مطلع شوند .