با ما تماس بگیرید 88547829 ، 88547828 ، 88547827 ، 54937 (021)
آیا تابحال بهینه سازی تلفن گویای خود فکری کرده اید؟
 آیا نظر مشتریانتان را در مورد سیستم تلفن گویای خود می دانید؟
 آیا می دانید چرا مردم از تلفن گویا نفرت دارند؟
 مشتری با شماره ای که سیستم تلفن گویا برای آن نصب شده است تماس می گیرد . به پیغام خوش آمد گویی گوش فرا می دهد و پس از آن یکی از گزینه های اعلام شده از سوی تلفن گویا را انتخاب می کند