با ما تماس بگیرید 88547829 ، 88547828 ، 88547827 ، 54937 (021)

تصور عموم مدیران بر آن است که چت کردن باعث عدم تمرکز کارکنان و در نتیجه کاهش کارآیی آنها می شود. به همین دلیل استفاده از نرم افزارهای عمومی همانند یاهو مسنجر، جی تاک و اسکایپ در محیط سازمان نوعی تخلف به شمار می رود.

چت درون سازمانی

در صورتی که اگر این امکان درون سازمانی فراهم باشد، تماسهای تلفنی یا حضوری کاربران به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین کارکنان به صورت اتوماتیک با سایر همکاران و مدیریت خود در تماس هستند و پیگیری و انجام امور سازمانی به سادگی صورت می گیرد. نرم افزار CRM فارسیکام، چنین ابزاری را با هدف ایجاد ارتباط بیشتر میان کارمندان یک سازمان ارائه می کند.