با استفاده از گزارش ساز می توانید به راحتی گزارش های مورد نظر خود را در کمترین زمان طراحی کنید ، گزارش ساز این امکان را به شما می دهد که بتوانید با اتصال به دیتابیس های سایر سیستم ها گزارش های متنوعی را طراحی کنید. نمونه ای از گزارش ها طراحی شده با سیستم گزارش ساز crm را می توانید از سایت http://raveshcrm.ir/download  دانلود کنید. و یا در صورت نیاز به گزارش های جدید می توانید با استفاده از سیستم گزارش ساز هر گزارشی که نیاز دارید را به راحتی طراحی کنید گزارشات گزارش ساز را می توانید به صورت خروجی های متنوعی با نمودارهای استاندار مشاهده نمایید

گزارشات تلفنی

 • تماس ورودی به تفکیک کاربر (از وقایع مشتری)
 • نمایش تماسهای روز
 • تعداد تماسهای ورودی امروز به تفکیک کاربر
 • تعداد تماسهای خروجی به تفکیک کاربر
 • توزیع تماسهای ورودی و خروجی در حوزه فعالیت
 • توزیع تمایهای خروجی و ورودی در گروههای مشتریان
 • تعداد تماسهای ورودی بر اساس ساعات شبانه روز

گزارشات فروش

 • جمع ریالی فروش ماهانه بر اساس فاکتور فروش
 • فروش تعداد کالا به تفکیک کاربر
 • تجمعی جمع فروش به تفکیک کالا در هر ماه
 • مقایسه ای فروش کاربران به تفکیک کالا
 • فروش تجمعی تعدادی کالا
 • مبلغ فروش ماهانه به تفکیک کاربر
 • فروش بر اساس حوزه فعالیت
 • فروش بر اساس گروه مشتری
 • فروش بر اساس نحوه جذب

گزارشات مشتریان

 • تعداد مشتریان ایجاد شده توسط کاربران
 • لیست مشتریانی که در سیستم به تاریخ امروز دارای عملیات ثبت شده هستند
 • توزیع حوزه فعالیت مشتریان
 • تعداد مشتریان ایجاد شده به تفکیک سال و ماه
 • تعداد مشتریان در گروهها
 • گزارش وقایع مشتریان

گزارشات گردش کار

 • تعداد گردش کارهای در حال اجرا به تفکیک کاربر
 • تعداد گردش کارهای تمام شده
 • تمامی کارها در گردش کار

گزارشات پیامک

 • گزارش تجمعی پیامک
 • تعداد پیامکهای ارسال شده به تفکیک سال و ماه
 • تعداد پیامکهای ارسال شده توسط هر کاربر
 • تعداد پیامکهای ارسال شده توسط هر کاربر طی یک ماه گذشته
 • توزیع ارسال پیامک در حوزه های فعالیت
 • توزیع ارسال پیامک در گروههای مشتری
 • گزارش مقایسه ای وضعیت پیامک

گزارشات ایمیل

 • توزیع ارسال ایمیل در حوزه فعالیت
 • توزیع ارسال ایمیل در گروههای مشتری
 • تعداد ایمیلهای ارسالی به تفکیکی سال و ماه
 • تعداد ایمیلهای ارسال شده توسط هر کاربر
 • تعداد ایمیلهای ارسال شده توسط هر کاربر طی یک ماه گذشته