با ما تماس بگیرید 88547829 ، 88547828 ، 88547827 ، 54937 (021)

کالر آیدی

به محض زنگ خوردن تلفن، سامانه تلفن گویای فارسیکام اطلاعات مربوط به تماس گیرنده و کالر آیدی را نمایش می دهد. در صورتی که شماره ورودی در سیستم ذخیره شده باشد، تماس به صورت اتوماتیک در پرونده مشتری ثبت می شود. و در کالر آیدی اطلاعات مشتری را نمایش می دهد در غیر این صورت، فرم ایجاد مشتری به منظور ثبت شماره جدید نمایان خواهد شد. حال اگر مشتری ثبت شده با شماره جدیدی تماس گرفته بود…؟ نرم افزار CRM فارسیکام مسائل را پیچیده نمی کند. شما می توانید به راحتی و تنها با یک کلیک، پرونده وی را به روز کنید.

با دسترسی به اطلاعات مشتری در هنگام تماس به راحتی می توانید تمام اطلاعات مشتری را مشاهده نمایید .در صورت بسته شدن کالر آی دی شما اطلاعات تماس را از دست نمی دهید با مرجعه به بخش تماس ها می توانید اطلاعات کامل تماس گیرنده را مشاهده نمایید ،تمامی این اطلاعات به صورت برخط بوده و مسئول این تماس ها می تواند در هر لحظه وضعیت خطوط را مشاهده نماید.
با تنظیم کالر آی دی امکان باز شدن بخشهای دیگر نیز هنگام تماس وجود دارد میتوانید تنظیم کنید هنگام برقراری تماس فرمهای اطلاعاتی خاصی نیز در دسترس قرار گیرند .