با ما تماس بگیرید 88547829 ، 88547828 ، 88547827 ، 54937 (021)

مدیریت زمانبندی

یکی دیگر از قسمت موجود در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان فارسیکام (روش) ، موتور زمانبندی می باشد که به کاربران امکان زمانبندی های مختلفی جهت انجام کارها را فراهم می کند ، با قابلیت تعیین جزئیات جهت پیاده سازی زمانبدی دلخواه و مورد نیاز . این سیستم مدیران و کاربران را قادر می سازد تا با استفاده از ابزار ساده و کاربردی روند انجام فعالیت های سازمان را به سادگی در نرم افزار تعریف نموده و از عقب افتادن و یا فراموش شدن فعالیت ها جلوگیری نمایند و تمام فعالیت های تکراری را به نرم افزار واگذار نموده و به انجام امور و فعالیت های اصلی رسیدگی کنند .
در نرم افزار روش امکانات و قابلیت های متفاوت و مفیدی برای تنظیم انواع زمانبندی ها ، مانند : روزانه ، هفتگی ، ماهانه ،سالانه ، تنظیم تاریخ خاص ، و همچنین وابسته به دیگر قابلیت های نرم افزار روش مانند فرم های الکترونیکی و پارامتر های سیستم ، وجود دارد . با در نظر گرفتن ریز ترین و جزئی ترین نکات و زمان ها قابل پیاده سازی می باشند . برای مثال : در زمانبندی هفتگی ، امکان تعیین روز های هفته (شنبه – یک شنبه – دو شنبه و … ) ، فاصله زمانی بین هفته ها ( هر دو هفته – سه هفته و … ) ، و همچنین تعیین شرایط مشخص جهت پایان ( فقط یک بار اجرا ، 2-3-4 مرتبه اجرا ، تعیین تاریخ خاص ) ، وجود دارد .