اسناد و ضمائم مشتری

در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری فارسیکام انواع فرمتها را میتوان به عنوان ضمائم به مشتری اضافه کرد، بخش ضمائم این امکان را میدهد تا فایلها را به صورت امن در نرم افزار آرشیو نمایید .

ضمائم در فرم ها

همچنین امکان اضافه کردن فیلد از نوع ضمائم نیز به فرمهای طراحی شده ، وجود دارد میتوانید به سادگی فرمی جهت آرشیو اسناد و یا قراردادها طراحی کنید و با سطوح دسترسی مشخص به کاربران اجازه ثبت و جستجوی مدارک را بدهید .

در نرم افزار همچنین بخشی با عنوان مدیریت فایلها وجود دارد که در این بخش میتوانید به راحتی پوشه ساخته و فایل دلخواه را بارگذاری کنید ، از این فایلها میتوانید در بخش ساخت قالبها و سایر بخش ها استفاده کرد.

وجود اسناد مرتبط با مشتری و در دسترس بودن این اطلاعات برای کاربران باعث بیشتر شدن کارایی و پایان آمدن زمان ارائه خدمات به مشتری های می شود و مدیران دیگر نگران از دست دادن و گم شدن اسناد مربوط به مشتری ها نمی شوند. و در صورت نیاز می توان این اسناد ضمیمه شده به مشتری ایمیل کرد و با استفاده از مدیریت فایل های سیستم تمام این اسناد را می توانید در کامپیوتر لوکال خود داشته باشید.