ماژول یکپارچه سازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری این امکان را فراهم میکند تا اطلاعات کالر آی دی از مرکز تماس استریسک گرفته شده و برای کاربر پاسخگوی معین نمایش داده شود .